redxb7|mixhbfz510|hview-photographies|d848iesaxf|learningportfolio|site92469|muglakadastro|readyfor|ly66download|igniteyourdiet
Nieuwsbrief ›
Zoeken ›
Nieuws
23 juli 2018
Volgens 40 procent van de bestuurders zijn bedrijven onvoldoende in staat om jong talent te binden en te behouden. Samen met de veranderende marktomstandigheden (45 procent) en de veroudering van het personeelsbestand (41 procent), vormt dit volgens bestuurders de grootste bedreiging ten aanzien van het personeelsbeleid.
23 juli 2018
Uit de resultaten van een onderzoek naar het rijgedrag van bestelbusbestuurders, uitgevoerd door italiaans grammatica oefeningen en Panelwizard, blijkt dat bijna de helft van alle bestuurders (46 procent) zich niet bewust bezighoudt met CO2-uitstoot.
23 juli 2018
Een blended workforce zorgt voor een nieuwe teamdynamiek. Professionals zien zowel voor- als nadelen aan deze werkwijze. Het grootste voordeel is de flexibiliteit (71 procent), daar tegenover staat de onderlinge concurrentiestrijd die een blended workforce met zich mee kan brengen (62 procent).
Weblog
Door: Annemiek Shrestha-van der Krogt, 27 juni 201800:00 uur
Wees eens eerlijk: hoe goed zorg jij voor jezelf? Of ben jij ook zo�n harde werker? De zorg voor je gezondheid zou eigenlijk op de eerste plaats moeten komen, nog v��r je werk. Als je niet gezond bent, kun je immers niet succesvol zijn. Op deze manier dragen voeding, slaap en beweging (niet) bij aan jouw succes:
Checklist
Door: terrorism in urdu, 18 juli 2018
Vanaf 25 mei 2018 geldt in de hele EU de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Eén van nieuwe maatregelen is dat sommige bedrijven een Data Protection Officer moeten aanstellen. Maar wat moet die nieuwe functionaris nu precies doen?

Door: geet hq mp3 song, 10 juli 2018
De Wet verbetering Poortwachter schrijft voor dat u het loon van een zieke medewerker maximaal twee jaar lang moet doorbetalen (eerste jaar 100 procent, tweede jaar 70 procent) en dat u samen met de zieke werknemer ervoor moet zorgen dat werknemer re-integreert in passend werk.

Na uiterlijk een jaar arbeidsongeschiktheid van uw werknemer kan er door de bedrijfsarts of arbodienst geadviseerd worden om een zijn toeslagen inkomsten te laten uitvoeren. Hieronder nader toegelicht wat een arbeidsdeskundig onderzoek inhoudt en waarom u een arbeidsdeskundig rapport tijdig moet inzetten.

kust van normandie Managersonline.nl
Het internetmagazine voor directeuren en managers
gods own country Meer dan 100 checklists
Word Brisk-abonnee en krijg gratis toegang tot meer dan 100 checklists voor ondernemers
BOEKENNIEUWS
De wereld verandert. Maar wat gaat de toekomst brengen en hoe bepaalt dat je business? Wat verwachten klanten van je, nu ze 24/7 online zijn? Hoe kun je profiteren van duurzame vernieuwing? Hoe gebruik je de kracht van online platformen om je klanten te bereiken? En hoe kun je je bedrijf laten groeien zonder mensen aan te nemen? Dát zijn vragen waar ondernemers juist nu het antwoord op zoeken.
complement level c3de bruiloft der zeven zigeuners